Events Archive for: 點解聖詩講座

May 22 2016

點解聖詩講座(四)-「青年新歌」

地點香港聖公會諸聖座堂

地址香港九龍旺角白布街11號

狀況圓滿結束

Sep 25 2016

點解聖詩講座頌唱會(五)-「楊伯倫聖樂作品分享」

地點基督教香港崇真會救恩堂

地址香港西營盤高街97A

狀況歡迎索票

Nov 19 2017

點解聖詩講座頌唱會(六)-「聖詩與教會改革」

地點中華基督教禮賢會灣仔堂

地址香港天后禮賢里10號

狀況歡迎報名

Aug 12 2018

點解聖詩講座頌唱會(七)《聖詩小故事》(上)

地點香港浸信教會

地址香港半山堅道50號

狀況歡迎報名

Aug 26 2018

點解聖詩講座頌唱會(七)《聖詩小故事》(下)

地點香港基督教循道衛理聯合教會安素堂

地址九龍油麻地窩打老道54號

狀況歡迎報名

香港聖詩會會歌:有福確據